DVMS nhận gia công các hệ thống OTT cho khách hàng, đảm bảo hệ thống chạy ổn định và đạt các yêu cầu kỹ thuật cũng như mỹ thuật.
DVMS portfolio

Do you Like this app? Contact us

DVMS COMPANY

Head Office: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84836028937 | +84835531145 - Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn
Ha Noi Branch: Floor 9, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Viet Nam
Tel: +84836028937 | +84835531145
Hai Phong Branch: Hai Phong city, Viet Nam
Tel: +84836028937 | +84835531145
Get Quotation