DVMS nhận gia công các hệ thống OTT cho khách hàng, đảm bảo hệ thống chạy ổn định và đạt các yêu cầu kỹ thuật cũng như mỹ thuật.

DVMS portfolio